Algemene voorwaarden

1 - Kwaliteit van producten: Noest garandeert de kwaliteit van zijn producten en zorgt voor een degelijke afwerking.
2 - Levertijd: Noest zal de bestelde producten binnen de afgesproken levertijd aan de klant leveren.
3 - Verzendkosten: De verzendkosten voor online bestellingen worden duidelijk vermeld op de webshop en zijn voor rekening van de klant.
4 - Bezorging: Noest is verantwoordelijk voor de bezorging van de producten en zal de klant hierover informeren.
5 - Levering aan derden: Noest is gerechtigd de producten te leveren aan een door de klant aangewezen derde.
6 - Betaling: De klant is verplicht de factuur binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te betalen.
7 - Klachten & garantie: De klant is verplicht de producten direct na ontvangst te inspecteren en eventuele schade te melden.
8 - Aansprakelijkheid: Noest is alleen aansprakelijk voor directe schade en uitsluitend voor zover deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Noest.
9 - Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde producten blijven eigendom van Noest totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
10 - Wijzigingen: Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
11 - Toepasselijk recht: Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.